Διαταραχές Σπέρματος

 
διαταραχές σπέρματος
Διαταραχές Σπέρματος
1η : Διαταραχές στην παραγωγή του σπέρματος (σπερματογένεσης)
Είναι η κυριότερη αιτία της ανδρικής υπογονιμότητας.
Διακρίνεται σε παραγωγή μειωμένου αριθμού φυσιολογικών σπερματοζωαρίων (ολιγοσπερμία) και σε παραγωγή ανώμαλων και άωρων μορφών σπερματοζωαρίων με μειωμένη κινητικότητα (τερατοασθενοσπερμία).

Οφείλονται κυρίως:​


​α) σε φλεγμονές (π.χ. παρωτίτιδα)
β) σε κιρσοκήλη
(διόγκωση των φλεβών πού αιματώνουν τους όρχεις),

γ) σε ορμονικές διαταραχές
δ) σε ανοσολογικά αίτια
​(δηλ. παρουσία αντισωμάτων στο σπέρμα πού προκαλούν συγκολλήσεις και μειωμένη κινητικότητα)
ε) σε τοξικά περιβαλλοντικά αίτια και μη φυσικό τρόπο ζωής.


2η: Απόφραξη σπερματικών πόρων

Οφείλεται σε εκ γενετής κακή δημιουργία ή σε απόφραξη μετά από μία φλεγμονή ή μετά από χειρουργική επέμβαση.
Το σπέρμα,αν και παράγεται κανονικά, δεν βγαίνει πλήρες κατά την εκσπερμάτιση.

3η Διαταραχές εκσπερμάτισης
Είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο άνδρας δεν μπορεί να έχει σωστή στύση και εκσπερμάτιση
λόγω νευρολογικών προβλημάτων