Κατερίνα Αρβανίτη

Κατερίνα Αρβανίτη | Βιολόγος

Εμβρυολόγος Υποβοηθούμενης Ανθρώπινης Αναπαραγωγής


Η Κατερίνα Αρβανίτη είναι διπλωματούχος βιολόγος και εμβρυολόγος,

ειδική στις Τεχνικές Υποβοηθούμενης Ανθρώπινης Αναπαραγωγής.
Είναι Διευθύντρια και επικεφαλής της ομάδος του εργαστηρίου στο Κέντρο Εξωσωματικής “EMBRYOLAND” με παρεχόμενες τις παρακάτω υπηρεσίες :

 • τυπική εξωσωματική γονιμοποίηση (In Vitro Fertilization)
 • μικρογονιμοποίηση ωαρίων με τεχνική (ICSI)
 • υποβοηθούμενη εκκόλαψη ωαρίων (In Vitro maturation)
 • καλλιέργεια βλαστοκύστεων
 • εμβρυμεταφορά εμβρύων
 • προεμφυτευτικός έλεγχος (PGD, PGS, Karyotyping)
 • κατάψυξη-κρυoσυντήρηση εμβρύων, σπέρματος, ωαρίων, ορχικού
  & ωοθηκικού ιστού
 • κατάψυξη-κρυοσυντήρηση εμβρύων, σπέρματος, ωαρίων, ορχικού
  & ωοθηκικού ιστού