Διαγνωστικές Εξετάσεις

Οι εξετάσεις που υποβάλλεται ένα ζευγάρι που εμφανίζει επαναλαμβανόμενες αποβολές τις διαχωρίζουμε
σε 3 κύριες κατηγορίες:
1) Σε αυτές που αναζητούμε ήδη γνωστές και αποδεδειγμένες αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν αποβολή ενός φυσιολογικού κυήματος (υποχρεωτικές εξετάσεις). Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται η εξέταση
του καρυοτύπου, η αναζήτηση αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων (κυρίως αντι-καρδιολιπινικά αντισώματα και αντιπηκτικά λύκου),το υπερηχογράφημα,η υστεροσκόπηση και οι διάφοροι ορμονικοί προσδιορισμοί.
2) Σε αυτή την κατηγορία αυτή ανήκουν εξετάσεις που συχνά έχουν παθολογικά ευρήματα σε γυναίκες με αποβολές χωρίς ποτέ μέχρι τώρα να έχει αποδειχθεί η άμεση συσχέτιση τους με την αποβολή είτε χωρίς να έχει αποδειχθεί κάποια ικανή θεραπευτική αντιμετώπιση(μη απαραίτητες εξετάσεις).

Εδώ τοποθετούμε την αναζήτηση των αυτό-αντισωμάτων ΑΝΑ & ΑΘΑ, τον ανοσοφαινότυπο (ΝΚ κύτταρα), την τυποποίηση των αντιγόνων ιστοσυμβατότητος HLA,τα αντι-πατρικά αντισώματα, τον έλεγχο θρομβοφιλίας, κ.ά. Αυτές οι εξετάσεις γίνονται κυρίως σαν προγνωστικοί δείκτες για την επιτυχή έκβαση της επόμενης εγκυμοσύνης.

3) Εδώ περιλαμβάνονται οι εξετάσεις που γίνονται στα πλαίσια μίας ερευνητικής προσπάθειας για την ανακάλυψη νέων αιτίων στειρότητος και γονιμότητος, παραγόντων κινδύνου για την ομαλή ανάπτυξη μίας αρχόμενης κύησης και τυποποίηση νέων αξιόπιστων διαγνωστικών τεχνικών (προαιρετικές εξετάσεις). Στα σημερινά ερευνητικά προγράμματα ανήκουν η ανίχνευση πρωτεϊνικών και ανοσολογικών δεικτών στο ενδομήτριο
και η έγχρωμη κολπική υπερηχογραφία της μήτρας (Doppler).