Διαταραχές Σπέρματος

1η : Διαταραχές στην παραγωγή του σπέρματος (σπερματογένεσης)
Είναι η κυριότερη αιτία της ανδρικής υπογονιμότητας.
Διακρίνεται σε παραγωγή μειωμένου αριθμού φυσιολογικών σπερματοζωαρίων (ολιγοσπερμία) και σε παραγωγή ανώμαλων και άωρων μορφών σπερματοζωαρίων με μειωμένη κινητικότητα (τερατοασθενοσπερμία).


Οφείλονται κυρίως:

α) σε φλεγμονές (π.χ. παρωτίτιδα)
β) σε κιρσοκήλη
(διόγκωση των φλεβών πού αιματώνουν τους όρχεις),
γ) σε ορμονικές διαταραχές
δ) σε ανοσολογικά αίτια (δηλ. παρουσία αντισωμάτων στο σπέρμα πού προκαλούν συγκολλήσεις και μειωμένη κινητικότητα)
ε) σε τοξικά περιβαλλοντικά αίτια και μη φυσικό τρόπο ζωής.


2η: Απόφραξη σπερματικών πόρων

Οφείλεται σε εκ γενετής κακή δημιουργία ή σε απόφραξη μετά από μία φλεγμονή ή μετά από χειρουργική επέμβαση. Το σπέρμα,αν και παράγεται κανονικά, δεν βγαίνει πλήρες κατά την εκσπερμάτιση.

3η Διαταραχές εκσπερμάτισης
Είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο άνδρας δεν μπορεί να έχει σωστή στύση και εκσπερμάτιση λόγω νευρολογικών προβλημάτω