Εξωμήτριος Κύηση

Εξωμήτρια ή έκτοπη κύηση λέγεται η εγκυμοσύνη που αναπτύσσεται έξω από την φυσική της θέση 
που είναι η μήτρα. Συμβαίνει σε συχνότητα περίπου 1% όλων των κυήσεων.

Συνήθως αναπτύσσεται μέσα στην σάλπιγγα γι΄αυτό ονομάζεται και “σαλπιγγική εγκυμοσύνη.” Το έμβρυο μπορεί επίσης να εμφυτευτεί στην ωοθήκη, στην κοιλιά, ή τον τράχηλο.

Δεδομένου ότι το έμβρυο αυξάνεται κανονικά,θα προκαλέσει τελικά ρήξη στο όργανο που το περιέχει.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει μεγάλη εσωτερική αιμορραγία και να κινδυνέψει τη ζωή της γυναίκας. Μια τυπική έκτοπη εγκυμοσύνη δεν καταλήγει ποτέ σε μια γέννηση ζωντανού βρέφους.

Σήμερα με την γρήγορη διάγνωση κάθε αρχόμενης εγκυμοσύνης και την χρήση των υπερήχων η διάγνωση γίνεται αρκετά έγκαιρα.

Η θεραπεία είναι κυρίως χειρουργική και χρησιμοποιείται η Λαπαροσκοπική αφαίρεση του κυήματος. Δυστυχώς τις περισσότερες φορές έχει προκληθεί σημαντική βλάβη στη σάλπιγγα, οπότε γίνεται ολική αφαίρεση της.Ορισμένες φορές γίνεται παλινδρόμηση,δηλαδή νέκρωση του κυήματος μέσα στην σάλπιγγα.Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται χειρουργική αφαίρεση αλλά απλή παρακολούθηση της b-HCG(β-χοριακής γοναδοτροπίνης-ορμόνης)που παράγεται από το κύημα) μέχρι να μηδενισθεί.

Άλλες φορές,ιδίως όταν γίνει πολύ έγκαιρη διάγνωση,μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυτταροστατικά φάρμακα όπως η μεθοτρεξάτη (methotraxate) που μπορούν να προκαλέσουν νέκρωση του κυήματος.