Καρδιοτοκογράφημα - Βιοφυσικό Προφίλ

Το καρδιοτοκογράφημα είναι μία εξειδικευμένη που γίνεται αν το μωρό καθυστερεί να γεννηθεί μετά την λεγόμενη πιθανή ημερομηνία τοκετού (Π.Η.Τ.) ή έχει διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα στις άλλες εξετάσεις και με το οποίο ο γυναικολόγος μπορεί να διαπιστώσει αν αυτό είναι πράγματι σε καλή κατάσταση.Στην καθομιλουμένη προφέρεται σαν N.S.T.(Non Stress Test).

Η εξέταση καταγράφει τους παλμούς του παιδιού και με γνώμονα τη μεταβολή του ρυθμού και τη συσταλτικότητα της μήτρας ερμηνεύεται το αποτέλεσμα.

Ανεξάρτητα από την καθυστέρηση του τοκετού,την εξέταση αυτή μπορεί να τη ζητήσει η μέλλουσα μαμά μέχρι και τον τελευταίο μήνα της εγκυμοσύνης χωρίς να συντρέχει ιδιαίτερος λόγος.

Ένα έμβρυο με φυσιολογική οξυγόνωση και ακέραιη λειτουργικότητα παρουσιάζει περιοδικές επιταχύνσεις του καρδιακού ρυθμού.

Ως επιτάχυνση ορίζεται η παροδική αύξηση της καρδιακής συχνότητας κατά 15 ή περισσότερους παλμούς πάνω από τη βασική καρδιακή συχνότητα, που διαρκεί για 15 η περισσότερα δευτερόλεπτα. Οι επιταχύνσεις σχεδόν πάντα συμβαίνουν κατά την διάρκεια κάποιας εμβρυϊκής κίνησης.

Προς το τέλος της κύησης υπάρχει φυσιολογικά στον καρδιακό παλμό του εμβρύου μια μεταβλητότητα παλμό με παλμό,η οποία φαίνεται να οφείλεται στη δράση των επιταχυντικών και επιβραδυντικών καρδιαγγειακών αντανακλαστικών.Η απουσία της μεταβλητότητας αυτής θεωρείται σημείο εμβρυϊκού κινδύνου.

Στη διάρκεια της εξέτασης ελέγχονται οι επιταχύνσεις της καρδιακής λειτουργίας μετά από τις κινήσεις του εμβρύου καθώς και η διακύμανση του καρδιακού ρυθμού.

Το NST περιγράφεται σαν ενεργητικού τύπου (reactive pattern) όταν καταγράφει τουλάχιστον 2 επιταχύνσεις σε περίοδο 20 λεπτών και όταν η μεταβλητότητα του είναι πάνω από 5 παλμούς ανά λεπτό.
Διαφορετικά, κρίνεται ως μη ενεργητικού τύπου (non reactive NST).
Περιστασιακά το NST μπορεί να χρειαστεί 40 ή περισσότερα λεπτά για να καταδείξει επιταχύνσεις του καρδιακού ρυθμού, λόγω των εμβρυϊκών κύκλων ύπνου-εγρήγορσης,οι οποίοι διαρκούν περίπου 20 λεπτά.

Σε αυτές τις περιπτώσεις το NST θεωρείται μη ενεργό εφόσον οι επιταχύνσεις είναι απούσες σε χρονικό διάστημα 40 λεπτών.Ένας άλλος τρόπος προσέγγισης των περιπτώσεων που το έμβρυο κοιμάται, είναι ο το NST μετά από ηχητική διέγερση (Acoustic Stimulation Test-AST).

Χρησιμοποιούνται συσκευές παραγωγής ήχων έντασης 110 dB περίπου, οι οποίες εφαρμόζονται στην κοιλιά της μητέρας για 3 sec περίπου,σε μια προσπάθεια να ξυπνήσει το έμβρυο. Επιταχύνσεις του καρδιακού ρυθμού οι οποίες ακολουθούν την ηχητική αυτή διέγερση,έχουν την ίδια άξια με τις «αυθόρμητες» επιταχύνσεις που εμφανίζει φυσιολογικά ο καρδιακός ρυθμός του εμβρύου.