Λειτουργία

Κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου,οι ωοθήκες,όπως και το σύνολο του γυναικείου γεννητικού συστήματος,υπόκεινται σε μεταβολές, οι οποίες ρυθμίζονται από την έκκριση ορμονών από την υπόφυση.
Τα πρωτογενή ωοθυλάκια αναπτύσσονται και τελικά απελευθερώνουν τον γαμέτη,ο οποίος είχε αναπτυχθεί στο εσωτερικό τους, που ακολούθως μεταναστεύει στις σάλπιγγες για να γονιμοποιηθεί.
Η λειτουργία των γυναικείων γεννητικών οργάνων εξαρτάται από το νευροενδοκρινικό άξονα,που περιλαμβάνει τον υποθάλαμο,το πρόσθιο τμήμα της υπόφυσης και την ωοθήκη.
Το πυλαίο αγγειακό σύστημα μεταφέρει τους υποθαμαλικούς παράγοντες στην υπόφυση,όπου τα αγγεία και οι αδενικοί ιστοί διαδραματίζουν ρόλο στον εδοκρινές και το παρακρινές σύστημα, που ελέγχει και ανατροφοδοτεί τον προαναφερθέντα άξονα.
Kατά τη διάρκεια του γυναικείου σεξουαλικού κύκλου, ο υποθάλαμος απελευθερώνει, κυκλικά, διεγερτικούς παράγοντες,οι παράγοντες αυτοί ρυθμίζουν την παραγωγή γοναδοτροπίνης από την υπόφυση.
Οι ορμόνες αυτές διεγείρουν την ωρίμανση των ωοθυλακίων τα οποία θα απελευθερώνουν αυξανόμενες ποσότητες οιστρογόνων και προγεστερόνης, προκαλώντας αύξηση και εκκριτικές μεταβολές στο ενδομήτριο.
Κατά τη διάρκεια του γυναικείου σεξουαλικού κύκλου,ο υποθάλαμος απελευθερώνει, κυκλικά, διεγερτικούς παράγοντες,οι παράγοντες αυτοί ρυθμίζουν την παραγωγή γοναδοτροπίνης από την υπόφυση.