Μητρορραγία

Μητρορραγία, η αιµορραγία µεταξύ δύο περιόδω,µπορεί να οφείλεται σε απλές ή σοβαρότερες αιτίες. Σε καµία περίπτωση όµως δεν πρέπει να αγνοείται.

Μητρορραγία είναι η αιµορραγία από τη µήτρα οποιαδήποτε στιγµή µεταξύ δύο φυσιολογικών εµµήνων ρύσεων,ενώ η ποσότητα του αίµατος και η διάρκειά της µπορεί να ποικίλλει.
Συχνότερα οφείλεται σε κάποιο γυναικολογικό πρόβληµα, σε αρκετές περιπτώσεις όµως ευθύνονται άλλοι παράγοντες.

Μη γυναικολογικές αιτίες

1. Ορισµένες παθήσεις του ήπατος µπορεί να προκαλέσουν δυσκρασίες στο αίµα(π.χ. µείωση των λευκών αιµοσφαιρίων και των αιµοπεταλίων κ.ά.)καθώς και διαταραχές πήξεως, µε αποτέλεσµα κάποιες γυναίκες να αιµορραγούν.
2. Λήψη αντιπηκτικής αγωγής για καρδιαγγειακές παθήσεις, βαλβιδοπάθειες κ.ά.
3. Παθήσεις του θυρεοειδούς και γενικότερα των ενδοκρινών αδένων, οι οποίες πολύ συχνά προκαλούν διαταραχές της εµµήνου ρύσης.

Γυναικολογικές αιτίες

1. Οργανικές
Ενδοµητρικοί ή τραχηλικοί πολύποδες, ινοµυώµατα, αδενοµύωση, ενδοµήτρια υπερπλασία, επιπλοκές κύησης.

2. Εξωγενείς παράγοντες
Εξωγενής λήψη ορµονών, χρήση ενδοµητρικών σπειραµάτων (ιδιαίτερα τους 2-3 πρώτους µήνες της εισαγωγής).

3. Ορµονικές
Είναι οι πιο συχνές αιτίες µητρορραγίας στις έφηβες και στις γυναίκες άνω των 40 ετών.

Πρόκειται για διαταραχή του άξονα (υποθάλαµος, υπόφυση, ωοθήκες, ενδοµήτριο) που ρυθµίζει τη λειτουργία των ορµονών, η οποία µπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες, ακόµη και σε στρες και εξαντλητικές δίαιτες.

4. Κακοήθειες
Κακοήθεις όγκοι του ενδοµητρίου, καρκίνος του τραχήλου,ακόµη και κάποιοι όγκοι των ωοθηκών και σπανιότερα των σαλπιγγών µπορεί να προκαλέσουν µητρορραγία.
Μήπως είναι απλώς αιµορραγία;
Σε κάποιες περιπτώσεις το αίµα που εµφανίζεται µεταξύ δύο περιόδων δεν προέρχεται από τη µήτρα, εποµένως δεν πρόκειται για µητρορραγία.
Πιθανές αιτίες είναι:

1. Η ατροφία του κόλπου(ατροφική κολπίτιδα) λόγω έλλειψης ορµονών(σε εµµηνοπαυσιακές και µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες ή σε γυναίκες ύστερα από χηµειοθεραπεία) µπορεί να προκαλέσει εκροή αίµατος και να εκληφθεί ως µητρορραγία.

2. Ορισµένες κολπίτιδες,
όπως οι οφειλόµενες σε τριχοµονάδες καθώς και άλλους µικροοργανισµούς, που επηρεάζουν και τον τράχηλο, µπορεί να προκαλέσουν αιµορραγία ακόµα και έπειτα από σεξουαλική επαφή.

3. Τραυµατισµοί του κόλπου από ξένα αντικείµενα.

Tip
Σε περίπτωση που παρουσιάσετε αιµορραγία µεταξύ δύο φυσιολογικών περιόδων ενηµερώστε τον γυναικολόγο σας. Ειδικά σε γυναίκες άνω των 40 ετών η ιατρική διερεύνηση είναι άκρως απαραίτητη.