Σεξουαλικές Δυσλειτουργίες

Τα σεξουαλικά προβλήματα διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες :
τις σεξουαλικές δυσλειτουργίες,
τις παραφιλίες (ή σεξουαλικές παρεκκλίσεις)
και τις διαταραχές ταυτότητας φύλου (τρανσεξουαλισμός).

Οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες χαρακτηρίζονται από διαταραχή της σεξουαλικής λειτουργίας.Πρόκειται για δυσλειτουργίες που δεν επιτρέπουν στο άτομο τη σεξουαλική ευχαρίστηση ή ακόμη σε ορισμένες περιπτώσεις και την οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή.

Αντιθέτως, στις παραφιλίες η σεξουαλική λειτουργικότητα είναι καλή και ευχάριστη, επέρχεται όμως διαφοροποίηση του αντικειμένου και του σεξουαλικού σκοπού/στόχου της ερωτικής πράξης.

Το σεξουαλικό αντικείμενο προτίμησης διαφέρει και το άτομο μπορεί να διεγείρεται από ερεθίσματα ή καταστάσεις που δεν ερεθίζουν την πλειοψηφία των ατόμων.

Τέλος στις διαταραχές ταυτότητας φύλου το άτομο μπορεί να βιώνει έντονη και επίμονη δυσφορία σχετικά με το ανατομικό (βιολογικό) του φύλο και έντονη έως επίμονη επιθυμία να αποτελέσει μέλος του αντίθετου φύλου.