Τοκετός

Τι είναι τοκετός;
Ο τοκετός είναι μια σειρά συνεχών,προοδευτικών συστολών της μήτρας που βοηθούν τον τράχηλο και τις μυϊκές του ίνες να ανοίξουν (διαστολή) και να λεπτύνουν (εξάλειψη), επιτρέποντας στο έμβρυο να κινηθεί μέσω του καναλιού γέννησης (οστέινης λεκάνης – κολπικού σωλήνα).

Η διεργασία του τοκετού αρχίζει συνήθως δύο εβδομάδες πριν από ή μετά από την κατ` εκτίμηση πιθανή ημερομηνία που υπολογίζεται σε περίπου 280 ημέρες μετά την ημερομηνία της τελευταίας έμμηνης ρύσης.Εντούτοις,κανένας δεν ξέρει ακριβώς τι προκαλεί την αρχήτης διεργασίας αυτής.

Ποια είναι η λειτουργία του τραχήλου ;
Ο τράχηλος είναι το χαμηλότερο μέρος της μήτρας που προβάλει μέσα στον κόλπο. Φτιαγμένος από μυϊκό ιστό και ίνες, ο τράχηλος είναι κυκλικός στη μορφή. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ο τράχηλος μακραίνει, χρησιμεύοντας ως ένα εμπόδιο για την συγκράτηση του εμβρύου.
Όταν αρχίζει η διεργασία του τοκετού,ο τράχηλος αρχίζει να κονταίνει, διαστέλλοντας σε ένα άνοιγμα περίπου 10cm εκατοστόμετρων για να επιτρέψει στο έμβρυο να περάσει μέσα από αυτόν.
Ο τράχηλος λεπταίνει επίσης και συγχωνεύεται με τη μήτρα (εξάλειψη) κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου της διεργασίας.

Ποια είναι τα σημάδια της διεργασίας ;
Τα σημάδια της έναρξης του τοκετού ποικίλλουν σε κάθε περίπτωση,δεδομένου ότι κάθε γυναίκα αντιλαμβάνεται την διεργασία διαφορετικά. Μερικά κοινά σημάδια της διεργασίας μπορούν να περιλάβουν:

• (Λίγη αιματηρή βλέννα – βύσμα)
Ένα μικρό ποσό βλέννας,που αναμιγνύεται ελαφρώς με το αίμα, μπορεί να βγεί από τον κόλπο που δείχνει ότι μια γυναίκα είναι πολύ κοντά στην αρχή του τοκετού (συνήθως αρχίζει μέσα στις επόμενες 24 ώρες).

• Συστολές – Ωδίνες (πόνοι)
Οι συστολές (μητρικοί σπασμοί μυών) που εμφανίζονται σε διαστήματα λιγότερο από δέκα λεπτών είναι συνήθως μια ένδειξη ότι η διεργασία έχει αρχίσει .Οι συστολές αυτές γίνονται αισθητές σαν ‘πετρώματα’ της κοιλιάς και όσο η ώρα περνά γίνονται συχνότερες.Συνήθως όταν μετά από αρκετές ώρες η συχνότητα των συστολών είναι κάθε 3 λεπτά αρχίζει και η διαστολή του τραχήλου

• Ρήξη των αμνιακών μεμβρανών (”σπάσιμο” νερών)
Η διεργασία του τοκετού αρχίζει μερικές φορές με την ξαφνική ή σταδιακή έξοδο αρκετής ποσότητος διαυγούς υγρού που ρέει από τον κόλπο. Οι γυναίκες όταν αντιληφθούν μια ρήξη των αμνιακών μεμβρανών πρέπει να εισαχθούν στο Μαιευτήριο σχετικά σύντομα.
Η πλειοψηφία αυτών των επιτόκων ξεκινά στην διεργασία μέσα στις επόμενες 24 ώρες.
Εάν ο τοκετός δεν έχει αρχίσει μετά από 24 ώρες, πρέπει να γίνει φαρμακευτική πρόκληση.
Αυτό το βήμα γίνεται για να προληφθούν τυχόν επιμολύνσεις και επιπλοκές τόσο στην έγκυο όσο και στο νεογνό.
Εάν μια γυναίκα αισθάνεται αβέβαιη εάν η διεργασία του τοκετού αρχίζει,πρέπει να επικοινωνεί με το Μαιευτήριο για να έχει τις κατάλληλες οδηγίες.

Ποια είναι τα διαφορετικά στάδια της διεργασίας ;
Κάθε διεργασία είναι διαφορετική. Εντούτοις, ο τοκετός διαιρείται χαρακτηριστικά σε τρία στάδια

Πρώτο Στάδιο
Η πρώτη φάση του πρώτου σταδίου της διεργασίας καλείται λανθάνουσα φάση,όταν οι συστολές ξεκινούν στην αρχή ακαθόριστες με ασταθή ένταση και συχνότητα. Μερικές ώρες αργότερα γίνονται συχνότερες (συνήθως κάθε 5 έως 20 λεπτά) και κάπως ισχυρότερες.Εντούτοις, η ταλαιπωρία είναι ελάχιστη.
Ο τράχηλος κυρίως στο στάδιο αυτό εξαλείφεται και ελαφρώς διαστέλλεται (ανοίγει 1-2 εκατοστόμετρα).

Μερικές γυναίκες, ιδίως οι πρωτότοκες δεν μπορούν να εξοικιωθούν στο στάδιο αυτό και συχνά διακατέχονται από αναίτια ανησυχία και νευρικότητα.Η επικοινωνία με το Μαιευτήριο θα τις εφησυχάσει σε σημαντικό βαθμό.
Η λανθάνουσα αυτή φάση είναι η πιό μακροχρόνια και η λιγότερο έντονη φάση σε όλη τη διάρκεια του τοκετού.Όταν η συχνότητα των συστολών καταλήξει σε συχνότητα κάθε 3 λεπτών περίπου, η έγκυος πρέπει να εισάγεται στο Μαιευτήριο.

Η δεύτερη αυτή φάση του πρώτου σταδίου (ενεργός φάση) επισημαίνεται από τη διαστολή του τραχήλου από 4 έως 7 εκατοστόμετρα.Οι συστολές γίνονται συχνότερες, πιο έντονες και διαρκούν περισσότερο.
Η φάση αυτή ολοκληρώνεται με την τελεία διαστολή (10 εκατοστόμετρα) και η γυναίκα αρχίζει να αισθάνεται την ώθηση που της προκαλεί το μωρό καθώς κατεβαίνει προς την έξοδο.Η συνολική διάρκεια του πρώτου σταδίου του τοκετού συνήθως είναι 12-36 ώρες για την πρωτοτόκο και 6-12 ώρες για την πολυτόκο έγκυο.

Δεύτερο Στάδιο
Το δεύτερο στάδιο του τοκετού αρχίζει όταν αρχίζει η εξώθηση και η κάθοδος του μωρού και τελειώνει με την γέννηση του.Το δεύτερο στάδιο αναφέρεται συχνά ως στάδιο της εξώθησης.
Κατά τη διάρκεια αυτή,η γυναίκα πρέπει να συμμετέχει ενεργά με την ώθηση του μωρού μέσω του καναλιού γέννησης στον εξωτερικό κόσμο.
Όταν το κεφάλι του μωρού είναι πια ορατό στο άνοιγμα του κόλπου η γυναίκα μεταφέρεται από το δωμάτιο παρακολούθησης σε διπλανό χώρο όπου και ολοκληρώνεται ο τοκετός.
Το δεύτερο στάδιο είναι σαφώς πιό σύντομο από το πρώτο διαρκεί γενικά μεταξύ 30 – 60 λεπτά της ώρας στην πρωτοτόκο και πολύ λιγότερο στις πολύτοκες.

Τρίτο Στάδιο
Αφότου γεννηθεί το μωρό, έχουμε το τρίτο και τελικό στάδιο της διεργασίας – γνωστό ως υστεροτοκία. Στο στάδιο αυτό περιμένουμε την έξοδο του πλακούντα (το όργανο που έχει θρέψει το μωρό μέσα στη μήτρα).
Αυτό το στάδιο διαρκεί συνήθως λίγα λεπτά.Μετά από αυτό γίνεται έλεγχος για τυχόν τραυματισμούς του τραχήλου και του κόλπου και γίνεται η αναγκαία συρραφή τους.
Η γυναίκα παραμένει στο χώρο της αίθουσας τοκετών για 2 ακόμη ώρες για την απαραίτητη παρακολούθηση και μετά πηγαίνει στο δωμάτιο της.