Αμνιοπαρακέντηση

Είναι η επεμβατική εξέταση η οποία γίνεται όταν έχει διαπιστωθεί ​από
το οικογενειακό ιστορικό ή μέσω του άλφα τεστ ή του υπερηχογραφήματος ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος να πάσχει το έμβρυο από κάποιο κληρονομικό νόσημα που φαίνεται στα χρωματοσώματα του.

Διαδικασία Αμνιοπαρακέντησης
Κατά την αμνιοπαρακέντηση λαμβάνεται μικρή ποσότητα αμνιακού υγρού,
του οποίου τα κύτταρα είναι εμβρυϊκής προέλευσης και καλλιεργούνται
για να έχουν οι γενετιστές στη διάθεσή τους το DNA του εμβρύου.​
Η λήψη του γίνεται με μια βελόνα,η οποία εισέρχεται στο εσωτερικό της κοιλιάς και της μήτρας με την καθοδήγηση των υπερήχων.​

 

Ο γιατρός παρακολουθεί στην οθόνη με ποιο τρόπο κινείται η βελόνα ​και έτσι μπορεί να ελέγξει με ακρίβεια τη μετακίνησή της στο εσωτερικό της μήτρας.Έτσι,ο κίνδυνος αποβολής ελαχιστοποιείται (3 στις 1000 περιπτώσεις).
Είναι μια απλή επέμβαση που απαιτεί να μείνετε δύο με τρεις ημέρες στο σπίτι χωρίς να κουράζεστε.