Γονιμοποίηση & Κύηση

ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Η γονιμοποίση είναι βασικά η διαδικασία κατά την οποία το σπερματοζωάριο του άνδρα ενώνεται με το ωάριο της γυναίκας.
Η ένωση αυτή προϋποθέτει την προηγούμενη ένωση συμπληρωματικών παραγόντων,
οι οποίοι βρίσκονται στην επιφάνεια αμφοτέρων των γαμετών,ένωση η οποία πυροδοτεί μία σειρά διαδικασιών που οδηγούν στην ένωση των γαμετών και την ενεργοποίηση του ωαρίου.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν συναντώνται οι γαμέτες – συνήθως στους ωαγωγούς- καθορίζεται και το φύλο της νέας ύπαρξης.
Το φυλετικό χρωμόσωμα του σπέρματος αποτελεί τον παράγοντα – κλειδί στη διαδικασία αυτή, δεδομένου ότι είναι το μοναδικό που είναι διαφορετικό είτε Χ ή Υ , τη στιγμή που το ωάριο φέρει μόνο χρωμοσώματα Χ.​

ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΒΛΑΣΤΟΚΥΣΤΗΣ
Μετά τη γονιμοποίηση στο περιφερικό τρίτο του ωαγωγού, το ζυγωτό, αρχικά , και το μορίδιο, έπειτα, μετακινούνται προς τα κάτω,προς τη μήτρα.
Η διαδικασία αυτή διαρκεί περίπου πέντε ημέρες. Μετά από την περίοδο αυτή, η βλαστοκύστη (μορίδιο με κοιλότητες) είναι έτοιμη για την εμφύτευση στο εκκριτικό ενδομήτριο.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΖΥΓΩΤΟΥ
Κατά την πρώτη εβδομάδα της κύησης, το ζυγωτό υπόκειται σε διαδοχικές διαιρέσεις,χωρίς καμία σημαντική αύξηση του μεγέθους του.
Με τον τρόπο αυτόν, επανακαθορίζεται η σχέση πυρήνα – κυτταροπλάσματος,ο αριθμός των κυττάρων αυξάνεται, και είναι δυνατές οι αλληλεπιδράσεις που οδηγούν σε διαφορετικά κυτταρικά επίπεδα.

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΟΚΥΣΤΗΣ
Στο τέλος της πρώτης εβδομάδος της ανάπτυξης, στο ανθρώπινο έμβρυο δημιουργείται μία κοιλότητα – η κοιλότητα της βλαστοκύστης -και σε ένα από τα άκρα της κοιλότητος αυτής εμφανίζεται μία συλλογή κυττάρων η οποία είναι γνωστή ως εσωκυτταρική μάζα.Τα περιφερικά κύτταρα του εξωτερικού στρώματος (κύτταρα τροφοβλάστης) θα επιτρέψουν την εμφύτευση του εμβρύου στο ενδομήτριο.