Νέα Μέθοδος Προγεννητικού Ελέγχου

Το τμήμα Εμβρυομητρικής Ιατρικής του Μαιευτηρίου ΙΑΣΩ, παρέχει την δυνατότητα προγεννητικού ελέγχου
με διάγνωση του συνδρόμου Down από την 10η εβδομάδα κυήσεως με ΜΟΝΟ λήψη αίματος της εγκύου.
Είναι μία πρωτοποριακή τεχνική χωρίς πλέον την επικινδυνότητα της αμνιοπαρακέντησης και της λήψης τροφοβλάστης. Αξιοπιστία μεθόδου 99,9 %