Υπηρεσιες

Στο Ιατρείο Στειρότητας – Γονιμότητας ελέγχονται και αντιμετωπίζονται υπογόνιμα ζεύγη. Οι υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνουν βρίσκονται διαρκώς στην αιχμή του συνεχώς εξελισσόμενου τομέα της υποβοηθούμενης.

Γονιμότητα ART​​

Τα τελευταία χρόνια, οι μέθοδοι υπο- βοηθούμενης αναπαραγωγής (assisted reproductive technology, ART) αποτελούν ολοένα και αυξανόμενες θεραπευτικές επιλογές για τα θέματα υπογονιμότητας και ανεβάζουν τα ποσοστά επιτυχίας των κυήσεων.
IVF-Sperm-and-egg-cel-nikolidakis

Εξωσωματική Γονιμοποίηση IVF

(IVF – In Vitro Fertilization) είναι η γνωστότερη μέθοδος στον τομέα της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, η οποία περιλαμβάνει τη γονιμοποίηση του ωαρίου και την επώασή του στο εργαστήριο.

Διερεύνηση Επαναλαμβανόμενων Αποβολών

Υπολογίζεται ότι περίπου 1% των γυναικών θα επηρεαστεί από επαναλαμβανόμενες αποβολές, ενώ στην περίπτωση που υπάρξουν τρεις ή περισσότερες αποβολές είναι απαραίτητη η λεπτομερής διερεύνηση των αιτίων.

Τμήμα Γονιμότητας