Ινομυώματα

Τα ινομυώματα είναι καλοήθη ογκίδια της μήτρας. Είναι πολύ συχνά. Περίπου 1 στις 4 γυναίκες θα εμφανίσουν
ένα ή και περισσότερα ινομυώματα. Τα περισσότερα από αυτά δεν προκαλούν συμπτώματα και δεν απαιτούν κάποια ιδιαίτερη θεραπεία.

Το ινομύωμα χρειάζεται αντιμετώπιση στις ακόλουθες περιστάσεις:

1.όταν το ινομύωμα γίνει αρκετά μεγάλο ώστε να προκαλέσει ενοχλήσεις και συμπτώματα από την πίεση σε άλλα όργανα, όπως η κύστη.

2.όταν το ινομύωμα αυξάνεται γρήγορα.

3.όταν το ινομύωμα προκαλεί συχνές και σοβαρές αιμορραγίες

4. όταν το ινομύωμα στη θέση που βρίσκεται προκαλεί προβλήματα με τη γονιμότητα.

Τύποι Ινομυωμάτων

Τα ινομυώματα ανάλογα με τη θέση τους διακρίνονται σε υποορογόνια (εξωτερικά), ενδοτοιχωματικά και υποβλενογόνια (ενδοκοιλοτικά). Μπορεί σε άλλες γυναίκες να εμφανίζεται μόνο ένα ινομύωμα και σε άλλες πολλά μαζί. Υπάρχουν ερευνητικές μελέτες πάνω στα χρωματοσώματα των κυττάρων των ινομυωμάτων όπου υπάρχουν διαφορές στη δομή τους και βάσει αυτής μπορεί να έχουμε ενδείξεις για τυχόν επανεμφάνιση όταν αφαιρεθούν.

Η θέση τους και το μέγεθος έχουν σχέση με τα συμπτώματα που μπορούν να προκαλέσουν. Συνήθως μεγάλα υποορογόνια και ενδοτοιχωματικά ινομυώματα δεν προκαλούν συμπτώματα και δεν χρειάζονται θεραπεία. Αντιθέτως πολύ μικρότερου μεγέθους υποβλενογόνια ινομυώματα προκαλούν αιμορραγίες και στειρότητα. Όταν το ινομύωμα βρίσκεται μέσα στην κοιλότητα της μήτρας θα προκαλέσει συνήθως πολύ αυξημένη αιμορραγία στην περίοδο (μηνορραγία) ή την αιμορραγία μεταξύ των περιόδων (μητρορραγία).


Αφαίρεση Ινομυώματος


Ευτυχώς, αυτά τα ινομυώματα μπορούν συνήθως να αφαιρεθούν εύκολα με μια μέθοδο αποκαλούμενη “υστεροσκοπική αφαίρεση” που μπορεί να γίνει μέσω του τραχήλου χωρίς την ανάγκη για μια χειρουργική τομή και χωρίς νοσηλεία στο νοσοκομείο. Τα ινομυώματα αυξάνονται σε μέγεθος σιγά-σιγά μέχρι την ηλικία της οριστικής εμμηνόπαυσης.

Μετά ακολουθούν την φυσική ρίκνωση μαζί με τα γεννητικά όργανα και δεν δημιουργούν πιά προβλήματα. Υπάρχουν διάφορα ενέσιμα φάρμακα που προκαλούν πρόσκαιρη φαρμακευτική ψευδο-εμμηνόπαυση που συχνά χορηγούνται για να αντιμετωπισθούν τα διάφορα ενοχλήματα. Η δράση τους όμως είναι παροδική και γι΄αυτό το λόγο δεν χρησιμοποιούνται συχνά